Hemkonsultation

En Feng shui-konsultation ger ditt hem nytt liv och  ny energi – och du får utvecklande insikter. Syftet med Feng shui är att få hemmet att andas med dig så du tankar kraft och glädje i ditt hem! När ditt hem speglar dig, dina intressen, dina livsdrömmar kommer du att uppleva ett större välbefinnande.

Om du behöver bolla en idé eller få flera infallsvinklar för en inredningsidé är du välkommen att kontakta mig för rådgivning.

Med hjälp av en hemkonsultation får du anpassade Feng shui-råd utifrån den du är, den livssituationen du befinner dig i och utifrån dina livsdrömmar för framtiden. Vid en konsultation använder jag mig av Baguan, livssaspekterna. Genom en konsultation får du ökad förståelse för energierna i ditt hem och deras påverkan på din livsenergi. Medveten inredning gagnar både dig och ditt hem och mycket går att göra på ett nytt sätt med det du redan har!

Rådgivning 850 kr/tim

Konsultation 3 000 kr med

– förberedande intervju per telefon

– konsultation på plats i två timmar

-uppföljning per telefon

Resersättning med 35 kr/mil tillkommer.