Livscoachning

Livscoachning har till syfte att locka fram förändringspotentialen hos dig.  Genom att du under samtalet står i fokus, blir aktivt lyssnad till och tanketriggas av coachen genom frågor, öppnar du upp för nya insikter och synliggör samband som hindrat dig att komma vidare. Du som kund väljer agendan för samtalet. Genom medvetna val når du ditt önskeläge/livsmål smidigare och sparar livsenergi!

Varje samtal resulterar till en aktiv handling i form av en uppgift som du som kund tänker ut.  Som Feng shui-konsult kan jag tillföra Feng shui-tips som känns relevanta utifrån samtalet. Detta för att öka förståelsen för hur den fysiska miljön kan hjälpa till med målfokuseringen mm.

Jag är en ICF-certifierad coach genom Akademi Coachstjärnan.

För enstaka tillfällen 700 kr för 60 min

För tre tillfällen 1 900 kr

För sex tillfällen 3 300 kr.

Priserna gäller för privatpersoner och är inklusive moms.

Boka tid med dig själv och se hur dina val formar ditt liv.

Välkommen