Rensa i röran – start

Hemmiljö

Genom att rensa bjuder du in nya energier och nya möjligheter in i ditt liv! Ibland är det dock svårt att komma i gång. Rädslorna eller vanmakten tar över och livet står still. Som Feng shui-konsult kan jag erbjuda dig starthjälp med att ”rensa-i röran”. Genom min konsulthjälp kommer du att få ökad förståelse för rensandets fördelar för ditt liv.

Eftersom Feng shui tar fasta på den yttre miljöns påverkan på vårt inre mående kommer jag även att ge dig kopplingen till den livsaspekt som röran samlats i. Genom att reflektera kring denna insikt får du ökad motivation till att rensa, ge plats åt nya möjligheter och skapa stärkande målbilder för framtiden! När du åtgärder det som tar din energi kommer du att skapa liv och rörelse. Även små förändringar till det bättre skapar ökad välbefinnande hos dig. Och rensandet får ta tid! Det viktiga är att du börjar, om än i liten skala, för att välkomna nya möjligheter in i ditt liv varteftersom plats frigörs.

Företagsmiljö

På en arbetsplats kan kvarliggande möbler, pärmar, kartonger, kaffekoppar osv skapa en hel del röra som hindrar energierna – och tillväxten – att ta plats. Genom att aktivt börja se och ta itu med rörans påverkan på atmosfären, sätts nya och friska energier i rörelse! De fria ytorna skapar nya möjligheter att exponera det du vill synliggöra i ditt företag. Kanske är det välståndshörnan som behöver skakas om för att förbättra flöden av t.ex. uppdrag. Det finns kanske en stärkande målbild som synliggörs där istället! Det du fokuserar på får din energi. Flytta fokus från röra till välgörande känslor och energier och öka företagets och ditt välbefinnande!

Det som är lätt är rätt – det som är rätt är lätt!

Pris per timme 850 kr. För företag tillkommer moms