Tjänster

Med mitt företag ”Feng shui – Loving Living i Jämtland” vill jag sprida insikter om hur våra livsmiljöer påverkar vår välbefinnande.

Med Feng shui vill jag återuppväcka känslan för det som gör oss gott och hjälper oss att hitta till det liv vi vill leva.

Att synliggöra relationer mellan ditt hem/trädgård och livsaspekterna i Baguan  erbjuder dig en spännande upptäcktsresa och fungerar som en motivationsfaktor  för medvetna förändringar i livet. Dina livsmiljöer kommer i större utsträckning att berätta, vem du är och vart du är på väg. Feng shui ger inredningen en ny dimension!

Läran om Feng shui ger oss en ökad förståelse om hur den yttre miljön (placering av möbler, färgval, tydlighet, fria flöden, känslan och kraften i föremålen som vi omger oss med, organisation) påverkar vårt inre och vår livsenergi.  Ju mer vår yttre tillvaro består av tydlighet och välfungerande organisation, desto mer energi har vi över för det vi verkligen vill använda tiden till!

Under denna flik kan du hitta mitt tjänsteutbud. Jag hoppas att du hittar det som hjälper dig att komma vidare i livet med nya insikter och med ökad medvetenhet. Kanske vill du boka in en konsultation för ditt hem eller din trädgård? Eller gå en kurs och fördjupa dig i förhållningssättet  i Feng shui?  Kanske vill du ”stilla livet” genom en lugnande behandling med eteriska oljor? Allt för det goda livet!

Du är välkommen att kontakta mig!

Med kärlek, Eija